top of page
AEnB2UqCmgQajQoQ4sfF5Jfk9bObN0WfB1dxxSMGWZweC9OfsH494so4uGt0bOki45TSorOO0LM-zOY4eIo-BmgLq_

הרשמה

ההרשמה תיסגר ב-31 במאי

AEnB2UqCmgQajQoQ4sfF5Jfk9bObN0WfB1dxxSMGWZweC9OfsH494so4uGt0bOki45TSorOO0LM-zOY4eIo-BmgLq_

:דרישות

- קורות חיים מעודכנים

- הקלטה באיכות טובה לבחירתך

***בנוסף לדרישות תחרות הקונצ'רטו***


ההקלטה צריכה להיות לפחות 10 דקות ומקסימום 25 דקות.

*מועמדים לקיץ 24 שהשתתפו בפסטיבלים קודמים
לא צריך לשלוח הקלטה. נא לשלוח ביוגרפיה מעודכנת

** לקבלת מידע נוסף, אנא בדוק את: תחרות הקונצ'רטו

*** הגשת בקשה למלגה: בקשה למלגה

מדיניות ביטולים: 

 

עד 45 ימים לפני הפסטיבל: ניתן לקבל -50% החזר. 

פחות מ- 30 יום לפסטיבל: דמי הרישום אינם ניתנים להחזר.

Header-Be-a-Better-Piano-Teacher_edited.jpg
bottom of page